biopiractwo

Biopiractwo

W miarę postępów technologicznych i rosnącego zainteresowania naturalnymi zasobami naszej planety, pewne praktyki biznesowe zaczęły prowokować kontrowersje na skalę światową. Jednym z takich praktyk jest „biopiractwo”. Proces, w którym korporacje, instytuty badawcze i inne podmioty komercyjne wykorzystują tradycyjną wiedzę i genetyczne zasoby miejscowych społeczności bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rekompensaty. W sercu tej debaty leży […]

Biopiractwo Read More »