biomasa czy jest wydajna

Biomasa – co to jest – zalety i wady

Biomasa to jedno z najpopularniejszych biopaliw na świecie. Ba, to wszak pierwsze paliwo, które służyło ludziom do palenia. Drewno, bo o nim mowa, to najwcześniej wykorzystywany surowiec do pozyskiwania energii cieplnej. Ale do biomasy zaliczamy wszelką materię organiczną czyli materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, która ulega biodegradacji. Te substancje mogą występować w stanie ciekłym (olej), stałym (drewno i jego pochodne).

Jak powstaje biomasa?

Aby powstała biomasa potrzebujemy energii słonecznej i zjawiska fotosyntezy. Naturalne procesy wzrostu roślin pozwalają na samoistną produkcję biomasy. Ponieważ drewno i inne tego typu surowce są ogólnodostępne i naturalnie odnawialne, są chętnie przez ludzi wykorzystywane jako paliwo. W wyniku spalania biomasy uzyskuje się ciepło, które z kolei można przetworzyć na inny rodzaj czystej energii, na przykład energię elektryczną, cieplną lub mechaniczną.

Biomasę pozyskuje się także z wszelkiego rodzaju odpadów pochodzących z przetwórstwa oraz z produkcji leśnej i rolnej. Tę pochodzącą z rolnictwa nazywamy biomasą agro. Pozyskuje się ją przeważnie ze słomy, łusek słonecznikowych czy rzepaku. Natomiast resztki drzewne jak wiórki, zrąbki, trociny i rośliny energetyczne przetwarzane są na tzw. biomasę drzewną jak pellet czy brykiet.

Uprawa pod biomasę

Jak już wspomnieliśmy biomasę pozyskuje się przede wszystkim z resztek. Niestety nie jest to wystarczające do produkcji, dlatego coraz bardziej popularne stają się uprawy energetyczne. Są to takie uprawy, których głównym celem nie jest uprawa żywności a produkcja roślin, które wykorzystuje się w wytworzeniu biomasy.

Rośliny energetyczne uprawiane pod produkcję biomasy charakteryzują się szybkim wzrostem rocznym, wysoką odpornością i małymi wymaganiami dotyczącymi gleby. Fenomenalnie sprawdzają się w tych celach konopie. Biomasa z konopi to jedno z najefektywniejszych rozwiązań w dziedzinie uzyskiwania biopaliw. W dodatku z liści można zrobić także herbatę z konopi. Do wytwarzania biopaliw wykorzystuje się też buraki cukrowe, zboża i ziemniaki.

Niewątpliwym atutem przemawiającym na korzyść biomasy w porównaniu do paliw kopalnych jest czas potrzebny do odnowienia zasobów. I choć kaloryczność drewna w porównaniu do węgla jest niższa, pozyskanie tego pierwszego jest również zdecydowanie tańsze niż jakiegokolwiek paliwa kopalnego.

biomasa z czego się wytwarza

Ekologiczne paliwo – rodzaje biomasy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej biomasa to paliwo zaliczane do tych naturalnie odnawialnych. Ze względu na pochodzenie surowców mamy różne rodzaje biomasy. Wyróżniamy surowce pierwotne (takie jak drewno, słoma i tym podobne) oraz surowce wtórne pochodzące z wszelkiego rodzaju odpadów (biogaz, etanol, makulatura, estry olejów).

Jest co najmniej kilka różnych źródeł pochodzenia biomasy. Obok tych już wcześniej wymienionych warto wspomnieć jeszcze o kilku innych. Są to:

  • odpady pochodzące z przemysłu papierniczego
  • biogazy pochodzące z wysypisk i obornika
  • biopaliwa – oleje roślinne, bioetanol i biodesiel
  • odpady pochodzące z przemysłu spożywczego – słody, melasy itp.
  • osady ściekowe i komunalne

Zobacz także:

Dlaczego awokado jest nieekologiczne?

Biogaz z biomasy

Biomasę wykorzystuje się do produkcji biogazu i biodiesla. Są to ekologiczne i alternatywne rozwiązania nie zanieczyszczające środowiska jak paliwa tradycyjne. Biogaz ma niemal zerową emisję C02 do atmosfery jest więc przyjazny środowisku. biogaz pozyskuje się z odpadów organicznych, osadów pochodzących z oczyszczalni i obornika pochodzącego z gospodarstw rolnych. Wszystkie te resztki przechodzą proces zwany zgazowaniem – dzięki temu można przerobić paliwo stałe w gaz właśnie.

Wydajność biomasy

Określenie wydajności biomasy nie jest łatwe, ponieważ biomasa jest złożoną mieszaniną głównie organiczną. Struktura i budowa chemiczna biomasy (z wyjątkiem drewna) różni się istotnie od paliw konwencjonalnych (zwłaszcza węgla), co w wielu przypadkach
bardzo utrudnia energetyczne wykorzystanie zasobów biomasy. Dlatego w większości przypadków 80% zasobów biomasy pochodzi z drewna.

Scroll to Top