Import paneli fotowoltaicznych z Chin

Import paneli fotowoltaicznych z Chin – czy ma sens?

Branża fotowoltaiczna cieszy się ogromnym zainteresowaniem i stale się rozwija. Już od kilku lat również w Unii Europejskiej kwitnie import paneli fotowoltaicznych, które do Polski sprowadzane są między innymi z Chin. We wrześniu 2018 roku zniesiono cło antydumpingowe, dzięki czemu import elementów systemów fotowoltaicznych jest bardzo opłacalny. Restrykcje celne zostały wprowadzone, aby chronić unijny rynek przed napływem tanich produktów z Chin. Obniżono podatek VAT na panele fotowoltaiczne oraz wprowadzono ulgi i dofinansowania dla osób planujących ich instalację. Decyzję zmieniono ze względu na rosnące zapotrzebowanie na te produkty, spadające ceny ogniw i modułów fotowoltaicznych na światowych rynkach oraz chęć poprawy stosunków z rządem w Pekinie. Dziś azjatyckie panele fotowoltaiczne są w Europie powszechne.

Fotowoltaiczne zagłębie w Chinach

Do najbardziej uprzemysłowionych regionów Chin, w których produkowane są panele słoneczne i elementy systemów fotowoltaiki to między innymi Zhejiang, Jiangsu i Guangdong. To właśnie tam siedziby mają najwięksi producenci światowej fotowoltaiki. Warto podkreślić, że chociaż gama produktów chińskich producentów jest bardzo bogata, nie wszystkie z komponentów spełniają europejskie normy. Mimo wszystko Chiny nadal są światowym liderem w branży fotowoltaicznej. Przodują zarówno pod względem nowo zainstalowanej mocy i łącznej mocy zainstalowanej. Chiny dominują również jako największy producent paneli fotowoltaicznych, odpowiadając za 84% globalnej produkcji, w porównaniu do 55% w 2010 roku. Większość z 10 największych firm w tej branży pochodzi właśnie z Chin. Wartość eksportu tego sektora wyniosła w 2021 roku ponad 30 miliardów dolarów, a Europa była głównym rynkiem zbytu. Przed wprowadzeniem ceł antydumpingowych, około 80% eksportowanych chińskich paneli fotowoltaicznych trafiało na rynek europejski.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin do krajów wspólnoty europejskiej

Zanim sprowadzisz do Polski panele fotowoltaiczne z Chin, niezależnie od tego, czy planujesz instalację na własny użytek czy importujesz elementy fotowoltaiki do dalszej odsprzedaży, musisz rozpoznać przepisy jakie Ciebie obowiązują. Istotne z punktu widzenia importu są między innymi przepisy wprowadzenia do obrotu paneli, a także zasady udostępniania solarów na rynku unijnym. Jako importer jesteś również zobligowany do uzyskania oznaczenia CE, a żeby takowe uzyskać, produkty muszą spełnić normę PN-EN 1090-1. Jeśli planujesz handel lub usługę montażu z odsprzedażą, możesz wprowadzić do obrotu produkty z kategorii fotowoltaiki w oparciu o następujące przepisy:

  • normę zharmonizowaną hEN lub Europejską Ocenę Techniczną umożliwiającą oznaczanie wyrobów budowlanych znakiem CE,
  • polską normę lub Krajową Ocenę Techniczną pozwalającą na oznaczanie wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B,
  • indywidualne zastosowanie w obiekcie budowlanym.

Cło na import fotowoltaiki z Chin

Wysokość stawek celnych na różne towary można śledzić na bieżąco przy użyciu systemu ISZTAR. Przykładowo, wysokość cła na panele fotowoltaiczne wraz z ich aktualnymi kodami HS przedstawia się następująco:

  • Kod HS 8541 40 90 00 dotyczy światłoczułych elementów półprzewodnikowych, w tym fotoogniw, nawet w formie zmontowanej w moduły lub tworzące panele, oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – stawka celna wynosi 0%.
  • Kod HS 8504 40 90 90 dotyczy transformatorów elektrycznych, przekształtników (np. prostowników) oraz wzbudników – również stawka celna wynosi 0%.

Warto wiedzieć: krajowa ocena techniczna i normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane określają metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w kontekście ich kluczowych charakterystyk. Przed wydaniem europejskiej lub krajowej oceny technicznej, jednostka badawcza weryfikuje, czy produkt spełnia wymagania niezbędne do jej wydania. Najpierw sprawdza się, czy produkt podlega jednej z norm zharmonizowanych. Jeśli tak, ocena techniczna nie jest wydawana. Natomiast w przypadku, gdy produkt nie spełnia bezpośrednio norm, konieczne jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej.

ZKP czyli Zakładowa Kontrola Produkcji

Jeszcze jednym wymogiem, który stawia się panelom i modułom fotowolticznym, zgodnie z europejską normą PN-EN 1090-1 jest wykonanie badania zgodnie z 6.2. punktem tejże specyfikacji. Konieczne jest także przeprowadzenie tzw. ZKP czyli Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikat ZKP zgodności z normą PN-EN 1090-1 jest wydawany wyłącznie w oparciu o system oceny zgodności 2+. Nie jest tożsamy z dokumentami wydawanymi na podstawie normy ISO 9001:2008. Certyfikat ten uprawnia zakład do produkcji wyrobów określonych klas wykonania, oznaczania wyrobów znakiem CE oraz do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU).

Rozwijając ten temat, norma PN-EN 1090-1, która odnosi się do wymagań dotyczących konstrukcji stalowych i aluminiowych, stawia przed producentami paneli fotowoltaicznych konkretne obowiązki. Wstępne badanie typu, które należy przeprowadzić zgodnie z punktem 6.2, obejmuje szereg testów i ocen mających na celu potwierdzenie, że produkt spełnia wymagania dotyczące jego właściwości technicznych i użytkowych.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin do Polski
Import paneli fotowoltaicznych z Chin do Polski

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) jest procesem, który zapewnia, że produkcja jest prowadzona zgodnie z ustalonymi normami i procedurami. Obejmuje ona regularne inspekcje, testy i audyty wewnętrzne, które mają na celu zapewnienie ciągłej zgodności produkcji z wymaganiami normy PN-EN 1090-1.

Certyfikat ZKP w systemie oceny zgodności 2+ oznacza, że proces produkcji jest stale monitorowany i oceniany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Ten system oceny jest bardziej rygorystyczny niż w przypadku normy ISO 9001:2008, która jest standardem zarządzania jakością, ale nie skupia się na specyficznych wymaganiach technicznych dotyczących produktów budowlanych.

Otrzymanie certyfikatu ZKP pozwala producentowi na oznakowanie wyrobów znakiem CE. Tym samym potwierdza, że produkty te spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i jakości. Ponadto, producent może wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU). Szczegółowo opisuje ona właściwości techniczne i użytkowe produktu oraz potwierdza jego zgodność z określonymi wymaganiami.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin do Polski – dlaczego to się opłaca?

Nie sposób pominąć niezwykle istotnego czynnika, dzięki któremu import paneli fotowoltaicznych do Polski stał się tak bardzo popularny. Mowa tutaj oczywiście o wszelkiej maści dotacjach, ulgach i środkach na inwestycje w fotowoltaikę. Pierwsza z nich to tzw. ulga termomodernizacyjna. Właściciele gospodarstw domowych, którzy skorzystali z instalacji fotowoltaicznej mogą od podatku dochodowego odliczyć sporą sumkę. Dodatkowo na sam montaż i zakup paneli i mechanizmów instalacji fotowoltaicznej, mogą dostać dotację w ramach programu Mój Prąd. Poza ogólnokrajowymi programami wsparcia są także lokalne, gminne i miejskie środki na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Takie programy mają na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii. Przeznaczone są głównie dla osób, które na chwilę obecną nadal korzystają z tzw. kopciuchów i innych nie ekologicznych źródeł ogrzewania.

Czy to się opłaca? Czy jest sens inwestować w import paneli fotowoltaicznych z Chin do Polski?

Tak, na chwilę obecną nadal jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, w które warto inwestować zarówno na poziomie indywidualnym, jak i hurtowym. Chiny są światowym liderem w produkcji paneli fotowoltaicznych, co zdecydowanie przekłada się na konkurencyjne ceny produktów. Dzięki temu koszty inwestycji fotowoltaicznej dla polskich konsumentów są dużo niższe. Również programy dofinansowania i dotacji na energię pochodzącą ze słońca sprawiają, że jest to niezwykle atrakcyjne rozwiązanie. Import paneli fotowoltaicznych z Chin może zwiększyć dostępność i różnorodność produktów na rynku polskim. Przyczyni się to do dalszego rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce. Dlatego naszym zdaniem warto już teraz przemyśleć kwestię inwestowania w fotowoltaikę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy.

Osobną kwestią jest samo sprowadzenie paneli do Polski. Pozostaje pytanie: robić to na własną rękę czy skorzystać z pomocy doświadczonego partnera? Najlepszą opcją jest oczywiście współpraca z doświadczonym podmiotem, który ma na koncie sukcesy w imporcie z Chin do Polski. Firmą, która od wielu lat wspiera polskie biznesy na tym polu jest 1688poland.com, która jest doskonałym partnerem dla małych i dużych firm.

Scroll to Top