Terminy ekologiczne

Terminy ekologiczne to pojęcia stosowane w dziedzinie ekologii, czyli nauki zajmującej się badaniem relacji między organizmami i ich środowiskiem. Są to określenia, które mają na celu opisanie zjawisk i procesów zachodzących w ekosystemach oraz wskazanie na konkretną terminologię, która ułatwia porozumiewanie się między naukowcami, ekologami i innymi specjalistami z dziedziny ochrony środowiska.

W tym miejscu będziemy starali się wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ekologią w prosty i przejrzysty sposób.

Przydatne pojęcia związane ze środowiskiem i ekologią w jednym miejscu.

odnawialne źródła energii przykłady

Odnawialne źródła energii – definicja, przykłady

Od kilku dobrych lat słyszymy w inwestowaniu w odnawialne źródła energii – w skrócie OZE. Czym jednak są i jak wdrożyć je w życie w swoim środowisku domowym? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym artykule. Czym są odnawialne źródła energii? Kończące się zasoby ropy czy węgla stanowią nie lada problem i wyzwanie dla gospodarki. […]

Odnawialne źródła energii – definicja, przykłady Read More »

efekt cieplarniany co to jest

Efekt cieplarniany – definicja, przyczyny i co z tym zrobić

Efekt cieplarniany inaczej zwany szklarniowym to zjawisko, o którym mówimy, gdy temperatura na powierzchni planety wzrasta. Podwyższenie temperatury następuje poprzez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane. Atmosfera naszej planety składa się z różnych gazów. Obecne są w niej między innymi gazy cieplarniane takie jak dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu czy para wodna. Charakterystyczną cechą tych

Efekt cieplarniany – definicja, przyczyny i co z tym zrobić Read More »

co to jest mikroplastik

Mikroplastik – co to jest?

O tym, że plastik zalewa nas dosłownie i w przenośni ekolodzy trąbią już od kilkunastu lat. Co jednak gorsze – to sztuczne tworzywo zaczęło rozdrabniać się w oceanach i na lądzie tworząc tzw. mikroplastik. Jak powstaje mikroplastik? Mikroplastikiem nazywa się cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów. Powstaje na skutek powolnej degeneracji tworzyw

Mikroplastik – co to jest? Read More »

ślad węglowy jak zredukować

Ślad węglowy – co to jest i jak go zredukować?

Zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka na Ziemi to jeden z najpoważniejszych problemów ekologicznych ostatnich lat. Inicjatywy podejmowane przez organizacje proekologiczne i głowy państw mają na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. W celu sprawniejszego monitorowania jaki wpływ na środowisko mają nasze działania powstała właśnie idea śladu węglowego – z angielskiego carbon footprint. Czym jednak jest ten

Ślad węglowy – co to jest i jak go zredukować? Read More »

co to jest ekologia

Co to jest ekologia i czym się zajmuje?

Ekologia ma bardzo szerokie, a przez to, nieprecyzyjnie określone znaczenie. Kiedy słyszymy: ekologia lub ekologiczny, nie zawsze wiążemy te pojęcia z nauką, a to nie do końca poprawne rozumienie tego pojęcia. Często mówimy, że coś jest “ekologiczne”, a myślimy o tym, że jest naturalne, wytwarzane w zgodzie ze środowiskiem, nieszkodliwe lub nietoksyczne. A tak naprawdę

Co to jest ekologia i czym się zajmuje? Read More »

Scroll to Top