plastik z recyklingu

Plastik z recyklingu – czy jest dobry dla środowiska?

W ostatnich latach plastik z recyklingu stał się coraz bardziej rozpoznawalnym i rozpowszechnionym surowcem, mającym na celu ograniczenie ilości plastikowych odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko. Plastik z recyklingu, choć nie pozbawiony wad, zdobywa coraz większą popularność jako alternatywna forma surowca, zdolna do wytwarzania różnorodnych produktów.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej plastikowi z recyklingu, jego zaletom i wadom oraz roli, jaką może odegrać w kształtowaniu bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Odkryjmy wspólnie, jakie korzyści niesie ze sobą plastik z recyklingu i czy jest to klucz do rozwiązania problemu jednorazowego plastiku, zaśmiecającego naszą planetę.

Dlaczego recykling plastiku jest ważny?

Recykling plastiku, zwłaszcza butelek PET (polietylentereftalanu), jest niezwykle ważny dla ochrony środowiska. Odpowiednio przetwarzając te materiały, ograniczamy ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci i zanieczyszczają naszą planetę. Proces recyklingu plastikowych butelek PET zazwyczaj zaczyna się w naszych domach, kiedy wrzucamy je do odpowiednich pojemników segregacyjnych. Następnie te butelki transportuje do zakładów recyklingowych, gdzie są sortowane i oczyszczane. W kolejnym kroku butelki przetapia się w nowe surowce, które są gotowe do ponownego wykorzystania w produkcji różnych produktów. To podejście zmniejsza naszą zależność od surowców naftowych, oszczędza energię i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

Plastik z recyklingu – zalety i wady

Jedną z kluczowych zalet plastiku z recyklingu jest oszczędność surowców. Dzięki wykorzystaniu plastiku z recyklingu zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe surowce naftowe. A to z kolei przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów i ograniczenia eksploatacji złóż surowców.

Kolejną korzyścią jest redukcja emisji CO2. Proces produkcji plastiku z recyklingu zazwyczaj wymaga mniejszej ilości energii w porównaniu z produkcją plastiku z surowców pierwotnych. Dzięki czemu ograniczamy emisję gazów cieplarnianych.

Jednak plastik z recyklingu ma także swoje wady. Może zawierać zanieczyszczenia, które utrudniają jego przetwarzanie i mogą wpływać na jakość i wytrzymałość końcowego produktu.

Proces recyklingu plastiku może być bardziej kosztowny niż produkcja plastiku z surowców pierwotnych, co może wpływać na cenę końcowego produktu.

W niektórych przypadkach, plastik poddany recyklingowi może mieć ograniczoną zdolność do wielokrotnego przetworzenia. To niestety wpływa na jego użyteczność i wydajność procesu recyklingu.

Jak rozpoznać plastik z recyklingu?

Oznaczenie „recyklingowy” lub „z recyklingu” na opakowaniach oznacza, że dany produkt został wykonany z recyklingu. Jest to informacja potwierdzająca zastosowanie materiału pochodzącego z recyklingu w danym produkcie. Zrozumienie tych oznaczeń jest kluczowe dla świadomego wyboru produktów wykonanych z recyklingu oraz dla poprawnego segregowania odpadów i wspierania zrównoważonej gospodarki odpadami.

Oznaczenia plastiku z recyklingu są istotne, aby pomóc konsumentom, przedsiębiorstwom i recyklerom w identyfikacji i właściwym przetwarzaniu materiałów recyklingowych. Oto kilka popularnych oznaczeń plastiku z recyklingu:

 1. rPET – r oznacza recykling, a PET to polietylentereftalan. Jest to rodzaj plastiku używanego w wielu butelkach i opakowaniach. rPET oznacza plastikowy materiał uzyskany z recyklingu butelek PET.
 2. rHDPE to plastikowy materiał uzyskany z recyklingu produktów wykonanych z HDPE.
 3. rLDPE to plastikowy materiał uzyskany z recyklingu produktów wykonanych z LDPE.
 4. rPP to plastikowy materiał uzyskany z recyklingu produktów wykonanych z PP.
 5. rPS to plastikowy materiał uzyskany z recyklingu produktów wykonanych z PS.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule – Rodzaje plastiku – symbole, nazwy, znaczenie.

Plastikowe butelki rPET

Plastikowe butelki rPET to butelki wykonane z recyklingowanego PET-u (polietylentereftalanu). rPET to surowiec wtórny uzyskiwany z recyklingu użytych butelek PET.

Proces produkcji plastikowych butelek rPET obejmuje kilka etapów. Najpierw zużyte butelki PET się zbiera, sortuje i przetwarza w procesie recyklingu. Następnie PET jest poddawany rozdrobnieniu, a uzyskane płatki PET są dokładnie oczyszczane, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Czyste płatki PET są następnie poddawane topieniu i formowaniu w granulki lub wstępnie formowane wyroby, które stanowią gotowy surowiec rPET.

Plastikowe butelki rPET mają wiele zalet. Przede wszystkim pozwalają na ograniczenie zużycia surowców naftowych, ponieważ wykorzystują już istniejący plastik zamiast produkcji nowego. Dodatkowo, recykling butelek PET w postaci rPET przyczynia się do redukcji ilości odpadów i zmniejszenia negatywnego wpływu plastiku na środowisko.

Wykorzystanie plastikowych butelek rPET to dobry krok w kierunku zrównoważonej gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Promowanie recyklingu i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie korzystania z produktów z recyklingu są kluczowe dla budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

Etapy recyklingu plastiku

Recykling plastiku, zwłaszcza butelek PET, obejmuje kilka kluczowych etapów.

Pierwszym i najważniejszym z nich jest właściwa segregacja odpadów przez konsumentów. Butelki PET, aby dostać drugie życie, muszą zostać wrzucone do odpowiednich pojemników na tworzywa sztuczne.

Zobacz artykuł na ten temat – Segregacja śmieci. Jak robić to prawidłowo?

Następnie odpady trafiają do sortowni, gdzie przeprowadza się segregację i wydobycie surowców nadających się do ponownego przetworzenia.

W drugim etapie, na linii sortowniczej, ręcznie usuwa się elementy, które mogą zakłócać proces recyklingu. Chodzi tu o materiały inne niż plastik takie jak kartony czy szkło. Później za pomocą specjalnego sita, oddziela się drobne odpady biodegradowalne oraz małe gabaryty plastikowych odpadów. Plastik jest dodatkowo podzielony na różne rodzaje tworzyw, takie jak PET, polistyren czy polipropylen, a także podzielony według kolorów.

Etap trzeci to rozdrabnianie plastiku. Wyselekcjonowane butelki PET trafiają do kruszarki, gdzie mieli się je na małe, nieregularne kawałki zwane płatkami. Rozdrobnienie jest konieczne, aby ułatwić obróbkę plastiku w kolejnych etapach.

W etapie czwartym, z płatków plastiku usuwa się resztki etykiet, pył i brud, korzystając z separatora z podmuchem powietrza. Ostateczna segregacja plastiku pozwala wyeliminować kawałki, które różnią się gęstością od reszty i pochodzą od innych tworzyw. Czyste płatki PET poddaje się suszeniu i trafiają do silosów, a stamtąd do wytłaczarek.

W piątym etapie, w wytłaczarkach, plastik jest podgrzewany i przekształca się ze stanu stałego w ciekły. Powstałą masę chłodzi się i wytłacza w postaci żyły, którą później tnie się na granulki.

Etap szósty to powstanie regranulatu, czyli gotowego produktu gotowego do ponownego wykorzystania. Granulki bada się laboratoryjnie, aby sprawdzić ich jakość i bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne jeśli mają być używane do produkcji opakowań kontaktujących się z żywnością. Następnie regranulat trafia do fabryk, gdzie wykorzystuje się go do produkcji nowych towarów, takich jak butelki PET, słuchawki, zabawki, ubrania czy dywany.

Recykling butelek PET – fakty

Fakty o recyklingu plastiku:

 1. Około 91% całkowitej ilości produkowanego plastiku nie jest poddawane procesowi recyklingu. Oznacza to, że większość plastikowych odpadów trafia na wysypiska śmieci lub zanieczyszcza środowisko, co ma negatywny wpływ na planetę.
 2. Recykling plastiku nie zawsze jest opłacalny. Proces recyklingu plastiku może być kosztowny, zwłaszcza jeśli nie jest odpowiednio zorganizowany i nie ma dostępu do odpowiednich technologii.
 3. Brakuje wystarczającej liczby fabryk zajmujących się przetwarzaniem surowców wtórnych. Skuteczne recyklowanie plastiku wymaga rozwiniętej infrastruktury i specjalistycznych zakładów przemysłowych, które mogą przetwarzać surowce wtórne w nowe produkty.
 4. Ograniczenie produkcji plastiku może być jednym z rozwiązań problemu. Przyjmując podejście „zero waste” i ograniczając produkcję plastikowych opakowań i wyrobów, można zmniejszyć ilość odpadów plastikowych i zmniejszyć obciążenie dla środowiska.
 5. Jednorazową butelkę PET (polietylen tereftalan) można przetworzyć aż 8 razy. To oznacza, że odpowiednio przetworzony plastik może mieć kilka żywotów jako nowy produkt zanim stanie się odpadem.
 6. Butelki plastikowe, zwłaszcza te z tworzywa PET, są często przetwarzane na tekstylia i odzież wykonaną z poliestru. Przetwarzanie plastikowych butelek w ten sposób pozwala na wykorzystanie recyklingowego plastiku do produkcji odzieży i innych wyrobów z poliestru.
 7. Niektóre materiały są wytwarzane w całości z 100% recyklingowego plastiku, co pozwala na kompletną redukcję zużycia plastiku pierwotnego. Inne produkty, choć zawierają odzyskany plastik, mogą mieć też domieszkę nowego plastiku w celu poprawy jakości lub wytrzymałości.
 8. W Polsce tylko 50% butelek PET poddaje się recyklingowi. Pozostałe butelki trafiają do śmieci lub są niewłaściwie utylizowane, co może negatywnie wpływać na środowisko naturalne.
 9. Te dodatkowe fakty pokazują, że recykling plastiku może być efektywnym sposobem na zmniejszenie obciążenia środowiska, jednak wymaga on odpowiednich infrastruktur, edukacji społeczeństwa oraz współpracy między firmami, instytucjami a władzami, aby osiągnąć bardziej zrównoważony i ekologiczny obieg plastiku.
recykling butelek PET infografika

Co wytwarza się z plastiku z recyklingu?

Z plastiku z recyklingu można wytwarzać różnorodne produkty i przedmioty. Oto niektóre z przykładów produktów, które można wytwarzać z plastiku z recyklingu:

 1. Butelki i opakowania: Plastikowe butelki po napojach, opakowania po żywności czy kosmetykach można przetworzyć na nowe opakowania.
 2. Torby i worki: Z plastiku z odzysku wytwarza się plastikowe torby i worki na zakupy.
 3. Rury i rurki: Plastik z recyklingu może być wykorzystywany do produkcji rur i rurek, stosowanych w budownictwie, przemyśle i infrastrukturze.
 4. Meble ogrodowe: Tworzenie mebli ogrodowych z plastiku z recyklingu to popularny sposób na wykorzystanie tego surowca w praktyczny sposób.
 5. Odzież: W niektórych przypadkach plastik z recyklingu może być przetwarzany na tkaniny z włókna poliestrowego, z których produkuje się odzież.
 6. Folia i materiały opakowaniowe: Plastik z recyklingu może służyć do produkcji różnego rodzaju folii i materiałów opakowaniowych.
 7. Artykuły gospodarstwa domowego: Z plastiku z recyklingu wykonuje się też plastikowe pojemniki i inne sprzęty gospodarstwa domowego.
 8. Podłogi i panele: Z przetworzonego plastiku wytwarza się podłogi i panele.
Scroll to Top