recykling butelek pet

Recykling butelek PET – na czym polega i czy w ogóle działa?

Nadeszły czasy, w których ekologia ma dla nas wszystkich kluczowe znaczenie. Rozumiemy już jak ważna jest ochrona zasobów planety, a nasza działalność nie wpływa na nią najkorzystniej. Udogodnienia i innowacje w dużej mierze przyczyniły się również do generowania dużo większej ilości odpadów. Potrafimy sobie z nimi radzić i możemy poddawać je recyklingowi, jednak musimy wiedzieć jak z nimi postępować. W większości osób korzystających z plastikowych butelek, jawią się one jako produkt mało ekologiczny czy wręcz szkodliwy dla środowiska. W końcu to plastik. Okazuje się jednak, że po głębszej analizie można zaklasyfikować butelki PET jako produkt pro-ekologiczny. Dlaczego recykling butelek PET i świadomość „cyklu życia” takiej butelki jest istotny? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie i wzbudzić w Was przekonanie, że recykling butelek PET to fajna rzecz!

Co to jest butelka PET?

Czy każda butelka z plastiku to butelka PET? Nie! Butelka PET to rodzaj opakowania wykonanego z tworzywa sztucznego o nazwie politereftalan etylenu, skrótowo nazywanego PET. Nazwa „PET” to akronim od nazwy chemicznej tego polimeru. Butelki PET są szeroko stosowane jako opakowania do napojów, takich jak woda mineralna, napoje gazowane, soki, a także do wielu innych płynów spożywczych i produktów chemicznych.

Butelki PET charakteryzują się lekkością, przezroczystością, elastycznością, trwałością i niską przepuszczalnością dla gazu, co sprawia, że są idealne do pakowania napojów. Są również łatwe w recyklingu, co zwiększa ich równowagę środowiskową. Ponadto, butelki PET są odporne na uszkodzenia mechaniczne i łatwe do formowania, co pozwala na różne kształty i rozmiary butelek.

Czy to prawda, że butelki PET są mniej szkodliwe dla środowiska niż inny plastik?

Statystyczny Polak zużywa rocznie około 100 butelek PET. Oczywiście jest to liczba uśredniona – niektórzy konsumenci ją zawyżają, podczas gdy inni odwrotnie – zaniżają. W efekcie jest to kilkadziesiąt tysięcy ton opakowań plastikowych rocznie, co jest ogromną ilością. Problemem takich opakowań jest fakt, że zajmują dużo miejsca, a ich rozkład zajmuje wiele lat. Dlatego… poddaje się je recyklingowi!

Cykl życia butelki PET

Okazuje się, że to właśnie butelki PET ze wszystkich obecnie produkowanych opakowań plastikowych, mają najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Wynika to z faktu jak są produkowane, skąd czerpany jest surowiec do ich produkcji oraz z faktu, że poddawane są recyklingowi. Do produkcji butelek PET potrzebne jest niewiele surowca. Ile dokładnie? Do produkcji jednej litrowej butelki wystarczy jedynie 25g surowca, natomiast do produkcji szklanej butelki tej samej pojemności surowca trzeba już 0,5 kg. Ponadto butelki PET są bardzo lekkie. Dzięki temu ich transport jest łatwy, a magazynowanie stosunkowo proste. Z całą pewnością jest w ich przypadku mniej wyzwań i mniej ryzyka niż w przypadku opakowań plastikowych. Wszystko to pozwala na zdecydowanie lepsze zagospodarowanie przestrzeni magazynowej i transportowej. Również kwestia emisji CO2 związanej z produkcją butelek wygląda korzystnie – sama produkcja i recykling takich butelek emitują dużo mniej CO2 niż obróbka szkła czy aluminium, więc jest to kolejny plus dla środowiska.

Wielu producentów butelek PET do produkcji butelek wykorzystuje surowiec pochodzący z recyklingu. Firmy wykorzystują taki surowiec w coraz większym stopniu. Topowi producenci wypuszczają na rynek butelki, które są butelkami z recyklingu nawet w 95%. Docelowo możliwe będzie uzyskanie butelek 100% z recyklingu.

Recykling butelek PET - etap zbierania surowca
Recykling butelek PET – etap zbierania surowca

Na czym polega recykling butelek PET?

Proces odzyskiwania surowców rozpoczyna się od selektywnej zbiórki, a do tego celu używa się specjalnie oznaczonych pojemników. Warto pamiętać, aby przed wrzuceniem butelki do kontenera odkręcić zakrętkę i następnie zgnieść opakowanie. Taka praktyka pozwoli na efektywne wykorzystanie przestrzeni w pojemniku, co umożliwi pomieszczenie większej liczby zgniecionych butelek. Jeśli chodzi o nakrętki, można je oddzielnie wyrzucać lub przekazywać osobom lub organizacjom zajmującym się ich zbieraniem. Zebrane nakrętki są sprzedawane, a uzyskane w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na szczytny cel.

Selekcja wtórna i przygotowanie surowca PET

Opakowania zebrane w ramach zbiórki selektywnej są poddawane procesowi kolejnej selekcji. W zakładach sortujących następuje segregacja butelek według ich koloru. Po tej operacji butelki są zgniatane i przekształcane w belki, które transportowane są do zakładu przetwórczego, gdzie rozpoczyna się właściwy proces recyklingu. Belki są otwierane, a następnie przeprowadza się wstępne usuwanie etykiet, kleju oraz innych zanieczyszczeń.

Następny etap obejmuje rozdrabnianie oczyszczonych butelek na płatki PET. Zmielone płatki są poddawane kolejnej fazie oczyszczania, korzystając tym razem z urządzeń mechanicznych. Dzięki strumieniowi powietrza usuwane są lżejsze elementy, takie jak naklejki, oddzielając je od cięższych płatków, na przykład piasku. Po procesach krystalizacji i wysuszenia powstaje granulat, który może być ponownie użyty w produkcji butelek PET.

Plastikowy granulat do ponownego wykorzystania
Plastikowy granulat do ponownego wykorzystania

Na co przerabia się plastikowe butelki PET?

Plastikowy granulat to nie wszystko na co przerabia się plastikowe butelki. Zgodnie z obecnym poziomem zaawansowania technologicznego, recykling butelek PET jest realizowany głównie przy użyciu kilku głównych metod:

 1. Przekształcanie w włókna poliestrowe, wykorzystywane do produkcji tkanin, takich jak polar.
 2. Przetwarzanie w żywicę poliestrową poprzez specjalną obróbkę chemiczną. Ta żywica znajduje szerokie zastosowanie w produkcji laminatów, takich jak łodzie, samoloty czy elementy konstrukcyjne.
 3. Tworzenie opakowań metodą wtryskiwania.
 4. Dodatkową metodą jest recykling za pomocą technologii polikondensacji w masie (ang. solid state polycondensation – SSP). Proces ten obejmuje wykonanie operacji podobnej do procesu otrzymywania samego PET, jednocześnie usuwając wodę jako produkt uboczny reakcji. Ponadto, ta technologia pozwala oczyścić tworzywo, poprawiając jego jakość. Pomimo stosunkowo wysokich kosztów instalacji, metoda ta ma dwie kluczowe zalety. Po pierwsze, poprawia jakość surowca, a po drugie, umożliwia oczyszczenie surowca, aby ponownie nadawał się do kontaktu z żywnością, np. do produkcji butelek.

Dlaczego w ogóle warto inwestować w butelki PET?

Inwestowanie w butelki PET może stanowić atrakcyjną opcję z uwagi na kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim, butelki PET są wszechstronnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym i napojowym, stanowiąc istotny element opakowań dla produktów takich jak woda, napoje gazowane, soki czy napoje energetyczne. Ich lekkość i trwałość sprawiają, że są one preferowane zarówno przez producentów, jak i konsumentów, przyczyniając się do obniżenia kosztów transportu i zapewniając bezpieczne przechowywanie płynów.

Dodatkowym czynnikiem, który czyni butelki PET atrakcyjnymi, jest ich podatność na recykling. W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej oraz zobowiązań do zrównoważonego rozwoju, możliwość ponownego przetwarzania plastiku staje się istotnym elementem strategii opakowaniowej. Stabilność cenowa surowców, w tym butelek PET, może przyciągać inwestorów poszukujących mniej ryzykownych obszarów inwestycyjnych.

Należy również zauważyć, że wzrost popytu na butelki PET wynika z rosnącego spożycia napojów i żywności pakowanych. Producentom zależy na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych, co może wpływać na dalszy rozwój rynku butelek PET. Jednocześnie, branża związana z produkcją opakowań stale wprowadza nowe technologie, co dodatkowo może zwiększać atrakcyjność inwestycji w ten obszar.

Niemniej jednak, inwestowanie zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, a sytuacja na rynku może ulegać zmianom. Zanim podejmie się decyzję inwestycyjną, zaleca się dokładne zbadanie rynku, analizę trendów i prognoz, a także skonsultowanie się z ekspertami finansowymi w celu podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej.

Pet Flaschen aus Polen, czyli dlaczego na Zachodzie lubią polskie butelki PET?

Niemieckie firmy często decydują się na zamawianie butelek PET u polskich producentów z uwagi na kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, Polska oferuje konkurencyjne ceny produkcji, co stanowi istotny czynnik przyciągający niemieckich przedsiębiorców, umożliwiając im oszczędności w procesie produkcji butelek PET. Dodatkowo, Polska dysponuje rozwiniętą infrastrukturą logistyczną, co ułatwia efektywny transport towarów do Niemiec. Wysoka jakość produktów oferowanych przez polskich producentów oraz ich elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb klientów stanowią kolejne atuty, które mogą przemawiać za wyborem dostawcy. Polska może również korzystać z korzystnego dostępu do surowców niezbędnych do produkcji butelek PET, co wpływa na stabilność dostaw i koszty produkcji. Bliskość geograficzna oraz współpraca w ramach Unii Europejskiej ułatwiają szybki i efektywny transport między krajami. Warto zaznaczyć, że ostateczny wybór dostawcy zależy od wielu czynników, takich jak specyfika produktów, wymagania jakościowe czy bieżąca sytuacja rynkowa.

Jednym z wiodących producentów opakowań PET jest lubuska firma PETring, która od wielu już lat produkuje opakowania PET i dystrybuuje je zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Prawne spojrzenie na temat recyklingu butelek PET

W roku 2018 Unia Europejska ujawniła „Europejską strategię dotyczącą tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. W tym dokumencie zakazano stosowania plastiku jednorazowego w Unii Europejskiej i wyznaczono cele recyklingu dla państw członkowskich. Według UE wdrożenie tej strategii pomoże uniknąć szacowanych na 42 mld euro szkód środowiskowych.

Obecnie ponad 80% odpadów wyłowionych z oceanów stanowi plastik, z czego połowa to produkty jednorazowego użytku. Dlatego też strategia skupia się głównie na tych produktach, które najczęściej zanieczyszczają środowisko, aby zapewnić ochronę dla środowiska naturalnego. Jasne jest, że wprowadzone regulacje wymagają zmiany sposobu myślenia państw członkowskich, firm i konsumentów w kwestii plastiku i jego produkcji.

Konsument indywidualny, a przedsiębiorca w świetle przepisów

W kontekście „Europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”, od 3 lipca 2020 roku na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje zakaz produkcji artykułów jednorazowych z tworzyw sztucznych. Celem tego działania jest ograniczenie spożycia plastiku jednorazowego, co z kolei ma przyczynić się do redukcji ilości odpadów plastikowych oraz przedmiotów jednorazowego użytku wyrzucanych natychmiast po użyciu.

Według danych Federalnego Ministerstwa Środowiska w Niemczech, co godzinę zużywanych jest około 320 tysięcy kubków jednorazowych, z czego kubki na wynos stanowią nawet 140 tysięcy. Są to artykuły jednorazowe, które praktycznie natychmiast trafiają do kosza.

Od dnia 3 lipca 2021 roku następujące produkty jednorazowego użytku są zabronione:

 • Sztućce plastikowe
 • Talerze plastikowe
 • Plastikowe słomki do napojów
 • Styropianowe (polistyrol) opakowania do gorących potraw i napojów
 • Plastikowe patyczki kosmetyczne

Od 2021 roku produkty zawierające tworzywa sztuczne muszą zawierać informacje na swoim opakowaniu.

Ponadto, od 2022 roku niemieckie sklepy nie akceptują plastikowych toreb na zakupy zgodnie z decyzją parlamentu. Wyjątkiem są jedynie wytrzymałe torby wielokrotnego użytku oraz cienkie woreczki plastikowe przeznaczone na owoce i warzywa.

Kaucja na butelki PET – recykling butelek PET formalnie

W krajach, gdzie już wprowadzono system depozytowy, to sprzedawcy są odpowiedzialni za przyjmowanie butelek. W przypadku butelek jednorazowych, detalista musi przyjmować kaucjonowane butelki wykonane z tego samego materiału, co butelki, które sam oferuje w sprzedaży. Na przykład, jeśli detalista sprzedaje produkty w butelkach PET, zobowiązany jest również przyjmować takie same butelki z kaucją, niezależnie od tego, czy oferuje butelki tego samego rodzaju.

W przypadku butelek zwrotnych, dla których pobierana jest kaucja, sprzedawca jest zobowiązany do ich przyjmowania, ale tylko tych, które sam ma w ofercie. Innymi słowy, jeśli detalista oferuje tylko wodę mineralną, nie jest zobowiązany przyjmować butelek po sokach.

Obowiązek kaucji oznacza konieczność pobierania kaucji, na przykład za opakowania lub butelki.

Wymagania Unii względem państw członkowskich

W zakresie opakowań, Unia Europejska wymaga, aby państwa członkowskie przekazywały do recyklingu co najmniej 65% swoich odpadów opakowaniowych. Dodatkowo, minimalne wymagania wagowe dla recyklingu pozostają w mocy:

 • 50% wagi odpadów z tworzyw sztucznych
 • 75% wagi odpadów z papieru i kartonu

To oznacza, że przynajmniej 50% masy odpadów z tworzyw sztucznych musi być poddane recyklingowi. Do 2030 roku ta liczba wzrośnie do 70%, a państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia i osiągnięcia tych celów.

Niemiecka ustawa dotycząca opakowań jest jeszcze bardziej rygorystyczna, określając, że do 2022 roku co najmniej 63% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i 85% odpadów opakowaniowych z papieru musi być poddanych recyklingowi.

Scroll to Top