Termomodernizacja domu lub mieszkania jako sposób na bycie ekologicznym

Termomodernizacja mieszkania – czy jest eko?

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się kwestiom zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego. W ramach tych działań, coraz częściej podejmowane są inicjatywy, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Jedną z najistotniejszych praktyk w tym zakresie jest termomodernizacja. Wraz z rosnącym zainteresowaniem tym tematem, pojawiają się także pytania dotyczące rzeczywistego wpływu termomodernizacji na środowisko oraz jej ekologicznych korzyści. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Przeanalizujmy, czy termomodernizacja jest rzeczywiście działaniem ekologicznym i jakie są jej potencjalne korzyści dla środowiska naturalnego.

Świadectwo energetyczne budynku – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, bywa nazywane także certyfikatem energetycznym. Obejmuje ono wszystkie istotne dane dotyczące zużycia energii niezbędnej do: ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podgrzewania wody w konkretnej nieruchomości. Te informacje przedstawia się w formie klasy energetycznej, która wskazuje, ile energii potrzeba do utrzymania wymaganej temperatury w danym budynku. Dodatkowo, dokument zawiera informacje o rodzaju i przeznaczeniu budynku, kiedy został on oddany do użytku. Ponadto podaje liczbę i wielkość pomieszczeń oraz metodach wyznaczania charakterystyki energetycznej.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Prace nad ustaleniem klas energetycznych budynków na terenie Polski aktualnie w trwają. Przewiduje się, że system klasyfikacji budynków wejdzie w życie w 2024 roku, zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii przedstawiła swoją propozycję klasyfikacji, opartą na danych pozyskanych z audytów energetycznych. System ten przewiduje podział budynków na klasy od A do G, zgodnie z wymogami projektu dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Najniższa klasa energetyczna – G obejmuje 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Najwyższa zaś klasa energetyczna – A, odpowiada ogólnemu standardowi budynków bezemisyjnych, co stanowi minimalny wymóg. Jak dotąd, dokładny opis poszczególnych klas energetycznych nie został jeszcze udostępniony publicznie.

Do czego potrzebne jest świadectwo energetyczne budynku oraz co ono określa

Do czego potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania i posiadania świadectw charakterystyki energetycznej jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Twórcy liczą tez na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjnie roczne zapotrzebowanie na energię. Tym samym będzie mógł przewidzieć koszt utrzymania budynków związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Przepisy te obejmują zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne, jak i te niezamieszkałe.

Aktualnie świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane jeżeli lokal wykorzystujemy na własny użytek. Natomiast w momencie kiedy zechcemy go sprzedać lub wynająć, świadectwo będzie trzeba wyrobić. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 28 kwietnia 2023 otrzymuje się je w wersji papierowej lub elektronicznej. Certyfikaty mają numery nadawane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej.

Jak ocenia się standard energetyczny budynku?

Świadectwa charakterystyki energetycznej stanowią kompleksowy zbiór danych i wskaźników określających całkowite zapotrzebowanie na energię w danym obiekcie lub jego części. Standard energetyczny budynku jest ustalany przy użyciu trzech kluczowych wskaźników:

  • EP – oznacza zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną,
  • EU – reprezentuje zapotrzebowanie na energię użytkową,
  • EK – określa zapotrzebowanie na energię końcową.

Im niższe są wartości wskaźników EP i EK, tym wyższa jest efektywność energetyczna danego obiektu. Odpowiednie zrozumienie i kontrola tych wskaźników pozwala na ocenę oraz monitorowanie zużycia energii w budynkach. To z kolei przyczynia się do dążenia do bardziej zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Klasy budynków w 2024 roku – co będą określać?

Skala klas energetycznych jest systemem służącym do mierzenia efektywności budynków pod względem zużycia energii. Jej celem jest promowanie praktyk budowlanych opartych na niskim zużyciu energii oraz zachęcanie inwestorów do termomodernizacji nieruchomości. Budynki należące do klasy A są uznawane za najbardziej energooszczędne. Te zaś o najgorszej charakterystyce energetycznej przyporządkowane są do klasy G. Im wyższa jest pozycja na skali, tym bardziej inwestycja jest postrzegana jako ekologiczna i oszczędna energetycznie.

Zgodnie z wymogami dyrektywy, klasy energetyczne będą oceniać zużycie energii pierwotnej nieodnawialnej, tj. pochodzącej z paliw kopalnych. Jednak Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje dodatkowo wprowadzić klasy energetyczne, które będą oceniać zużycie energii końcowej, czyli tej związanej z rachunkami za ogrzewanie.

Termomodernizacja – co to jest

Termomodernizacja budynku mieszkalnego to kompleksowy proces modernizacji i ulepszania jego izolacji termicznej oraz systemów grzewczych. Ma ona na celu zmniejszenia zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej. Polega na wprowadzeniu szeregu działań sprzyjających zwiększeniu izolacyjności termicznej budynku poprzez zastosowanie lepszych materiałów izolacyjnych. Ma również na celu poprawę efektywności systemów grzewczych i wentylacyjnych.

W ramach termomodernizacji przeprowadza się różnorodne prace remontowo-budowlane.

Zaliczamy do niech:

  • izolację termiczną ścian zewnętrznych,
  • docieplenie poddasza,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędne,
  • izolacja stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami
  • modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych.

Dodatkowo, termomodernizacja może obejmować także zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy rekuperatory. Urządzenia te pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii.

Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie strat ciepła z budynku i poprawa jego efektywności energetycznej. To z kolei przekłada się na obniżenie rachunków za ogrzewanie oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, termomodernizacja może również przyczynić się do poprawy komfortu życia mieszkańców. Przekłada się na to utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz eliminację problemów związanych z przeciągami i wilgocią. W ten sposób, termomodernizacja stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego i energooszczędnego życia.

Właściciele nieruchomości powinni zdawać sobie sprawę z faktu, iż koszty ogrzewania budynków o pozytywnej charakterystyce energetycznej, są dużo niższe niż tych, które zostały zaklasyfikowane do klas F lub G. Rachunki za ogrzewanie niezmodernizowanych domów mogą być nawet 6 razy wyższe niż w przypadku budynków, które przeszły termomodernizację.

Termomodernizacja mieszkania

W praktyce każdy budynek mieszkalny zbudowany w drugiej połowie XX wieku mógłby już być poddany termomodernizacji. Chociaż oczywiście zakres prac będzie się różnić w zależności od stanu danego obiektu. Zazwyczaj termomodernizacja mieszkania w bloku obejmuje modyfikacje w systemach dostarczających ciepłą wodę użytkową, wymianę instalacji grzewczej i ciepłej wody, oraz wymianę drzwi i okien.

Jeśli to możliwe, przeprowadza się także prace związane z dociepleniem ścian wewnątrz mieszkania. Dodatkowe ocieplenie stropu i izolacja zewnętrznych ścian również powinna przynieść istotne oszczędności. Dzięki temu właściciele mieszkań nie tylko zauważą poprawę wydajności systemów, ale również obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Termomodernizacja domu lub mieszkania znaczący wpływa na podniesienie standardu życia

Energooszczędne okna

Jak wspomniałam, energooszczędna stolarka okienna i drzwiowa jest szczególnie ważna. Są to takie okna i drzwi, które zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o minimalizowaniu strat energii cieplnej z budynku poprzez lepszą izolację termiczną. Charakteryzują się one zwykle zastosowaniem specjalnych technologii i materiałów, które zapewniają niższe przewodzenie ciepła oraz redukcję przenikania powietrza. Elementy składowe energetycznych okien mogą obejmować podwójne, a nawet potrójne szyby z powłokami niskoemisyjnymi, ramy z termoizolacyjnych materiałów, jak PVC, drewno lub aluminium z termoizolacją, a także uszczelki, które minimalizują ucieczkę ciepła i dostęp powietrza z zewnątrz.

Wymiana okien na energooszczędne przekłada się na oszczędzanie energii głównie poprzez zmniejszenie strat ciepła związanych z ucieczką energii termicznej z budynku. Dzięki lepszej izolacji termicznej, energooszczędne okna pomagają utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz pomieszczeń. To z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie w okresie zimowym oraz na klimatyzację w okresie letnim. W rezultacie, zużycie energii potrzebnej do utrzymania komfortowych warunków wewnątrz budynku jest obniżone. W wyniku zastosowania energooszczędnych okien i drzwi mamy mniejsze rachunki za energię. A co równie istotne zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją tej energii.

Termomodernizacja budynków, a zwłaszcza wymiana okien na energooszczędne jest zdecydowanie działaniem ekologicznym. Poprawiając izolację termiczną budynku, zmniejszamy jego ślad węglowy poprzez ograniczenie zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych, które są głównym źródłem emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Ponadto, dzięki redukcji zużycia energii, zmniejszamy również negatywny wpływ na środowisko związany z wydobyciem i przetwarzaniem surowców potrzebnych do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. W ten sposób, wymiana okien na energooszczędne jest zarówno korzystna ekonomicznie, jak i ekologicznie, przyczyniając się do budowy bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Termomodernizacja, czyli m.in. wymiana okien na energooszczędne przekłada się na znaczną poprawę izolacji termicznej budynku

Zobacz także:

Ekologiczny dom – na czym polega i ile kosztuje?

Wpływ termomodernizacji na klasy energetyczne budynków

Termomodernizacja budynku może mieć znaczący wpływ na jego klasę energetyczną poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie. Przeprowadzenie termomodernizacji często obejmuje izolację termiczną ścian zewnętrznych, dachu, stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej energooszczędne. Dodatkowo, mogą być instalowane nowoczesne systemy grzewcze, np. kotły kondensacyjne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii. W rezultacie, budynek po termomodernizacji może znacząco zmniejszyć straty ciepła i zużycie energii. A to z kolei przekłada się na niższe koszty ogrzewania oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W efekcie, klasa energetyczna budynku może ulec znacznej poprawie.

Dlaczego warto zrobić termomodernizację?

Przeprowadzenie termomodernizacji swojego domu lub mieszkania przynosi wiele korzyści, zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla środowiska naturalnego. Po pierwsze, termomodernizacja może znacząco obniżyć koszty związane z ogrzewaniem i chłodzeniem, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Dzięki lepszej izolacji termicznej budynek traci mniej ciepła, co sprawia, że zapotrzebowanie na energię do utrzymania komfortowej temperatury wewnątrz jest mniejsze. Dodatkowo, modernizacja systemów grzewczych na bardziej efektywne, daje możliwość lepszego wykorzystania energii.

Po drugie, termomodernizacja jest także ekologicznym działaniem. Poprawa efektywności energetycznej budynków przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i obciążenia dla środowiska naturalnego. Mniejsze zużycie energii oznacza mniejsze wykorzystanie paliw kopalnych oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza. To z kolei przekłada się na poprawę jakości powietrza i ograniczenie negatywnego wpływu na klimat. W ten sposób, termomodernizacja nie tylko korzystnie wpływa na portfel właściciela nieruchomości, ale także stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego i ekologicznego życia.

Scroll to Top